کیفیت لنت ترمز تکستار سمند در بازارهای جهانب غوغا به پا کرد

اساساً مکانیزمی است که به سیستم چرخ متصل است که سرعت و توقف وسایل نقلیه موتوری را تسهیل می کند، اما بر روی سیستم ترمز اثر می گذارد. یکی از

اجزای سیستم ترمز است.

وظیفه لنت ترمز تکستار سمند چیست؟

لنت ترمز ساختاری مکانیکی دارد که با مالش دادن به درام هنگام ترمز راننده از چرخش درام جلوگیری می کند. در نتیجه این اصطکاک، خودرو کاهش می یابد و می

ایستد زیرا درام نمی تواند بچرخد.

لنت ها در سیستم چرخ وظیفه نرم کردن نیرو را هنگام فشار دادن ترمز دارند. لنت ها قطعاتی هستند که خیلی زود فرسوده می شوند. بنابراین، آنها باید به طور

مکرر بررسی شوند. رانندگی با ترمز دستی بالا، سرعت زیاد، ترمزهای ناگهانی به مرور زمان لنت ها را فرسوده می کند. دو نوع لنت ترمز وجود دارد. پد نرم، پد

سخت. لنت های نرم به سرعت تغییر شکل می دهند و در عین حال امکان استفاده موثرتر از سیستم ترمز را فراهم می کنند.

لنت ترمز چه کار می کنند؟ هر دوی این قطعات برای ایمنی خودرو حیاتی هستند. دو قسمت نگهدارنده ترمز نیز برای یک تجربه رانندگی راحت مهم هستند.

ترمز یک ساختار فلزی به شکل دیسک است. دیسک ترمز که نیرویی را که خودرو را قادر به توقف و کاهش سرعت می کند جذب می کند، هماهنگ با لنت ترمز کارمی کند.

به عبارت دیگر عملکرد لنت ترمز بدون دیسک ترمز و دیسک بدون لنت کافی نخواهد بود. 2 چه زمانی باید تغییر کرد؟ پاسخ به این سوال که کی دیسک ترمز را عوض کنم یا زمان تعویض لنت است متغیر است.

از خودرویی به خودروی دیگر، نحوه استفاده از وسیله نقلیه و کیفیت دیسک ترمز و لنت در خودرو متفاوت

است. زمان تعویض دیسک ترمز و لنت ترمز بسته به وسیله نقلیه و استفاده متفاوت است. برای رانندگی ایمن، سالی یک بار چک کردن دیسک ترمز و لنت ترمز

خودرو بسیار مهم است. برای مشخص کردن تاریخ تعویض، دیسک ترمز و لنت ترمز قطعاتی هستند که به طور متوسط ​​در 20 هزار کیلومتر باید تعویض شوند. البته در

برخی خودروها می توانیم این رقم را تا 30 هزار کیلومتر افزایش دهیم. 3 آیا تغییر ضروری است؟ در برخی موارد، چرخش ممکن است کافی باشد. با این حال،

چرخاندن دیسک ترمز پس از مدتی شروع به لبه زدن روی دیسک می کند. این یک وضعیت نامطلوب است و بر عملکرد پد تأثیر منفی می گذارد.