چای زرین قرمز منبع اصلی غذا برای مورچه ها

قرن هاست که چای زرین قرمز به عنوان یک نوشیدنی سالم شناخته شده است. تفاوت بین انواع مختلف چای چیست؟ آیا برای حداکثر فواید سلامتی باید چای سیاه، اولانگ، سبز یا سفید بنوشید؟

تمام چای ها از برگ های گیاه کاملیا سیننسیس تهیه می شوند. تفاوت اصلی بین این چای ها در نحوه پردازش برگ های چای نهفته است.

نحوه فرآوری برگ های چای تعیین کننده نوع چای تولیدی است. چای سفید از جوانه ها و برگ های جوان و چای سبز از برگ های بالغ تهیه می شود.

برای جلوگیری از اکسیداسیون (که باعث قهوه ای شدن می شود)، برگ های سفید و سبز چای را قبل از خشک شدن بخارپز می کنند.

چای

این فرآیند به حفظ مواد شیمیایی گیاهی طبیعی (مانند کاتچین ها) برگ چای کمک می کند.
یک نوشیدنی گرم و سالم می تواند یک فنجان چای ساده باشد. درباره انواع مختلف چای و فواید چای برای سلامتی بیشتر بدانید.

نوشیدن چای فواید زیادی برای سلامتی دارد. قرن هاست که چای به عنوان یک نوشیدنی سالم شناخته شده است. تفاوت بین انواع مختلف چای چیست؟

آیا برای حداکثر فواید سلامتی باید چای سیاه، اولانگ، سبز یا سفید بنوشید؟ تمام چای ها از برگ های گیاه کاملیا سیننسیس تهیه می شوند. تفاوت اصلی بین این چای ها در نحوه پردازش برگ های چای نهفته است.

نحوه فرآوری برگ های چای تعیین کننده نوع چای تولیدی است. چای سفید از جوانه ها و برگ های جوان و چای سبز از برگ های بالغ تهیه می شود.

برای جلوگیری از اکسیداسیون (که باعث قهوه ای شدن می شود)، برگ های سفید و سبز چای را قبل از خشک شدن بخارپز می کنند. این فرآیند به حفظ مواد شیمیایی گیاهی طبیعی (مانند کاتچین ها) برگ چای کمک می کند.

چای اولانگ و چای سیاه نوشیدنی های سالم و گرمی هستند.
چای اولانگ و چای سیاه از برگ های بالغ تهیه می شوند. برای افزایش طعم چای، برگ های اولانگ و چای سیاه قبل از اینکه اکسید شوند، به ترتیب کبود شده و به تکه هایی خرد می شوند.

چای اولانگ در مقایسه با چای سیاه کمتر اکسید می شود. فرآیند اکسیداسیون همچنین کاتچین ها را به سایر مواد شیمیایی گیاهی مفید (مانند تافلاوین ها و تیاروبیگین ها) تبدیل می کند.