ویژگی های بیل مکانیکی چرخ لاستیکی

بیل بکهو تبریز از ماشین‌های سنگین عمرانی و مهندسی است که شامل بازوی مفصلی(دکل و استیک)، باکت و کابین گردان (فیرو)در قسمت بالا و زنجیر و یا چرخ لاستیکی در زیر می‌باشد. این ماشین ارتقاء یافتهٔ بیل‌های بخار است.
این نوع دستگاه مهندسی به طور گسترده در مهندسی جاده از جمله ساخت و ساز جاده، ساخت وساز مسکن وشهر سازی، تخمگذاری لوله و جاده و تعمیر پروژه استفاده می‌شود.

سرعت حرکت چرخ لاستیکی و بیل بکهو سنوپارس ۵۰۰ در مقایسه با چرخ زنجیری بیشتر است لذا برای جاده های کوچک که تعداد سفر زیاد بوده و سطح راه مورد استفاده محکم باشد مفیدتر هستند.
مزایا:
از نوع کامیونی ازانتر و از نوع زنجیری گرانتر می‌باشد.
سرعت:
سرعت حرکت آنها با توجه به قدرت موتورشان محدود بوده و در حدود ۱۰ تا ۱۲٫۵ کیلومتر در ساعت است. در انواع جدید آنها نیز به ۴۰ کیلومتر در ساعت نیز می‌رسد.