نمایندگی پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی سانی

پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی سانی و قطعات وابسته به آن با دریافت از نمایندگی ها می تواند با شرایط ویژه به دست مشتریان ما تحویل داده شود.
هر یک از برند های سازنده دستگاه بیل مکانیکی مانند برند سانی دارای نمایندگی فروشی در سراسر جهان می باشند که قطعات اصل را در اختیار درخواست کنندگان قرار می دهند.
در رابطه با پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی یکی از نکات قابل توجه در هنگام تعمیرات، نحوه سوار شدن قطعات در دستگاه مورد نظر می باشد. جهت انجام درست این کار کافی است نقشه ای از محل و چگونگی سوار شدن قطعات تهیه نمایید و هر قطعه ای که تعویض می کنید درست به همان صورت در جایگاه خویش قرار دهید. چه بسا با جمع کردن نادرست پمپ، با عدم کارکرد آن یا دیگر قطعات مواجه گردید.