نمایندگی فروش بیل مکانیکی مدل PC300-7

قطعات مکانیکی کوماتسو و بیل عقب تراکتور رومانی از ملزمات مهم و ضروری خدمات راه سازی و عمرانی می باشد.
بیل مکانیکی کوماتسو مدل PC300-7 یکی از ماشین های مهم در امر حفاری و راه سازی به شمار می رود. اما قطعات مکانیکی ماشین های سنگین اعم از پمپ بیل مکانیکی یا لوازم داخل پمپ دچار فرسودگی و خرابی شده و نیاز به تعویض آنها می باشد. زمانی که قطعه ای از ماشین های سنگین خراب می شود، به صرفه نیست مدلی دیگری جایگزین آن شود. به همین دلیل تعویض قطعات مکانیکی و لوازم یدکی بهترین گزینه برای استفاده از حداکثر توان بیل بکهو هیدرومک صفر به شمار می رود.