عسل طبیعی کردستان باعث التیام زخم های عمیق می شود

هزاران سال است که مردم از عسل کوهی کردستان برای التیام زخم استفاده می کنند. در حالی که ما اکنون گزینه های بسیار موثر دیگری برای بهبود زخم داریم، عسل ممکن است همچنان برای التیام زخم های خاص مفید باشد.

عسل دارای خواص ضد باکتریایی و تعادل pH منحصر به فرد است که باعث تقویت اکسیژن و ترکیبات التیام زخم می شود. قبل از اینکه وارد کابینت خود شوید، بدانید که متخصصان مراقبت از زخم از عسل درجه پزشکی برای التیام زخم های مزمن و سایر آسیب ها استفاده می کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد زمان درست و نادرست استفاده از عسل برای بهبود زخم، ادامه مطلب را بخوانید. آیا عسل برای درمان موثر است؟

عسل
عسل یک ماده شیرین و شربتی است که نشان داده شده است که دارای اجزای زیست فعال است که می تواند به بهبود زخم ها کمک کند.

بر اساس بررسی ادبیات منتشر شده در مجله Wounds، عسل فواید زیر را در بهبود زخم ها ارائه می دهد:

PH اسیدی باعث بهبودی می شود. عسل دارای pH اسیدی بین 3.2 تا 4.5 است. هنگامی که روی زخم اعمال می شود، PH اسیدی خون را تشویق می کند تا اکسیژن آزاد کند که برای بهبود زخم مهم است.

PH اسیدی همچنین حضور موادی به نام پروتئازها را کاهش می دهد که روند بهبود زخم را مختل می کند. شکر اثر اسمزی دارد. قندی که به طور طبیعی در عسل وجود دارد، اثر بیرون کشیدن آب از بافت های آسیب دیده را دارد (به عنوان اثر اسمزی شناخته می شود).

این امر تورم را کاهش می دهد و جریان لنف را برای التیام زخم تشویق می کند. شکر همچنین آب را از سلول های باکتری بیرون می کشد که می تواند به جلوگیری از تکثیر آنها کمک کند.

اثر ضد باکتریایی نشان داده شده است که عسل بر روی باکتری هایی که معمولاً در زخم ها وجود دارند، مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و انتروکوک های مقاوم به وانکومایسین (VRE) اثر ضد باکتریایی دارد. بخشی از این مقاومت ممکن است از طریق اثرات اسمزی آن باشد.