عرضه بیل مکانیکی کوماتسو کارکرده

بیل مکانیکی کوماتسو خط5 از بهترین نوع بیل مکانیکی میباشد.
و این بار فروش کارکرده آن را برای شما متذکر میشویم.
دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو فوق العاده تمیز و سالم وکم کار حدود90درصد باسیستم پیکور بدون شکستگی ورنگ درحدعالی
منبع:راهسازی معدنی
منبع: دستگاه های صنعتی ایران