خرید عمده بیل مکانیکی زوملاین

شرایط ویژه¬ی شرکت زوملاین برای معادنی که بیل¬های مکانیکی خود را به صورت عمده از این شرکت خریداری می¬کنند.شرکت زوملاین برای در دست گرفتن بازار جهانی شرایط و خدمات پس از فروش ویژه¬ای را برای معادن و شرکت¬های عمرانی¬ای که بیل¬های مکانیکی را به صورت عمده از این شرکت خریداری می¬کنند، در نظر گرفت. یکی از این خدمات، گارانتی چند ساله¬ی این بیل¬ها است.
منبع: دستگاه های صنعتی ایران