تجارت بیل مکانیکی کوماتسو 200

آیا تاکنون در محل¬های خاک¬برداری بیل¬های مکانیکی کوماتسو را دیده¬اید؟ در متن زیر تجارت مدل 200 این بیل¬ها را مورد بررسی قرار می¬دهیم.به سختی می¬توان گفت شرکت کوماتسو بهترین تولید¬کننده بیل مکانیکی است. اما با توجه به تجارت چشم¬گیر بیل¬های مکانیکی این شرکت بخصوص مدل 200 آن در بازار جهانی می¬توان جایگاه ویژه¬ای برای این شرکت در میان رقیبانش در بازار جهانی در نظر گرفت.
منبع: دستگاه های صنعتی ایران