ایزوگام سطح بزرگی را پوشش می دهد

برای رویارویی با محیط‌های بسیار پیچیده‌تر در عمل علاوه بر پرداختن به سه چالش فوق ایزوگام طرح کاشی عملکردهای مختلفی مانند سطح پوشش بزرگ خواص خود ترمیم شوندگی خواص ضد یخ و مقاومت در برابر درجه حرارت پایین فوتوکاتالیز و خواص خود تمیز شوندگی به شدت برای این مواد غیر مرطوب کننده حمایت می شود.

با این حال اگرچه ویژگی‌های فوق‌الذکر بر روی بسترهای مختلف در سال‌های اخیر به دست آمده‌اند ایزوگام پنج میل ترکیب همه این ویژگی‌ها بر روی سطح یا پوشش جهانی ابرآبگریز هنوز گزارش نشده است.

در این مطالعه، با مخلوط کردن نانوذرات TiO2 با اندازه دوگانه با رزین اپوکسی و سپس پیوند ما یک رنگ فوق آبگریز معدنی آلی  تهیه کردیم.

دارای استحکام مکانیکی و ضد خوردگی ناشی از ER پایدار مکانیکی است و خواص خود ترمیمی خواص ضد یخ، مقاومت در برابر دمای بالا  و نیتروژن مایع  و خواص خود تمیز شوندگی نیز برای IOS-PA مشاهده شد.

علاوه بر این در زیر نور تجزیه نوری کارآمد رنگ‌های آلی را نشان داد در حالی ایزوگام دلیجان که آب‌گریزی فوق‌العاده حتی در معرض نور ماوراء بنفش میلی‌وات بر سانتی‌متر مربع) برای 100 اینچ ساعت همچنان حفظ شد.

چند منظوره ما با خاصیت ضد آب مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، استحکام مکانیکی، خواص ضد خوردگی شیمیایی، خواص خود ترمیم شوندگی، مقاومت در برابر آسیب های دمای پایین و بالا خواص ضد یخ زدگی ایزوگام یکتا گستر فتوکاتالیزور و خواص خود تمیز شوندگی نشان دهنده پتانسیل برای کاربردهای ضروری، معنی دار و عملی در عایق کاری خانه ها در مناطق توسعه نیافته.

  • منابع:
    1. A universal, multifunctional, high-practicability superhydrophobic paint for waterproofing grass houses
  • تبلیغات: 
  1. بطری که از درون آن صدای وحشتناک بلند می شود!!!
  2. برای برجسته کردن شیشه به آن گرما بدهید
  3. فروش کلاغ پران صوتی مکانیکی
  4. استفاده از کشمش برای ساخت جواهرات