انواع بیل مکانیکی از نظر چرخ

بیل بکهو هیدرومک صفر از ماشین‌های سنگین عمرانی و مهندسی است که شامل بازوی مفصلی(دکل و استیک)، باکت و کابین گردان (فیرو)در قسمت بالا و زنجیر و یا چرخ لاستیکی در زیر می‌باشد. این ماشین ارتقاء یافتهٔ بیل‌های بخار است.

انواع بیل مکانیکی از نظر چرخ ==
انواع بیل مکانیکی عبارتند از:
بیل مکانیکی چرخ زنجیری و بیل مکانیکی چرخ لاستیکی با بیل عقب تراکتور رومانی
که هر کدام متناسب با نوع محل کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند محیط‌های کوهستانی، شهری، بیابانی و …