استفاده از چمن مصنوعی تراس برای ساخت زمین ورزشی فوتبال

دستورالعمل نگهداری و استفاده از چمن مصنوعی تراس

1. در هنگام آماده سازی زیرساخت (طبقه) باید شرایط مندرج در مشخصات فنی تهیه شده توسط طبقات ورزشی آتلیم سنتتیک رعایت شده و تایید زمین به صورت

کتبی توسط نمایندگی مجاز یا مجاز تعیین شده توسط آتلیم سنتتیک انجام شود.

2. اگر درخواست فرش چمن مصنوعی توسط اشخاص ثالث انجام شده باشد، در صورت تایید کتبی توسط نمایندگی مجاز یا مجاز تعیین شده توسط Atılım

Sentetik، گواهی گارانتی می تواند صادر شود.

3. اگر درخواست فرش چمن مصنوعی توسط Atılım Sentetik یا نمایندگی مجاز آن انجام شود، باید گزارش تحویل کار به صورت متقابل تهیه و به Atılım Sentetik

تحویل داده شود.

4. نسبت مواد پرکننده فرش چمن مصنوعی باید با موادی با کیفیت مناسب و در مقادیر مناسب با توجه به ویژگی های فرش چمن مصنوعی ساخته شود.

5. اگر قرار باشد مواد نصبی که در هنگام استفاده از فرش چمن مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد توسط اشخاص ثالث در حد توان خودشان تهیه شود، باید از

کیفیتی برخوردار باشد که Atılım Sentetik مناسب می‌داند.

6. هنگام خرید فرش چمن مصنوعی یا سرویس فرش چمن مصنوعی کلید در دست، باید مسئولیت های کاربر، دستورالعمل های نگهداری، راهنمای کاربر و شرایط

گارانتی خوانده شود و یک کپی از گواهی گارانتی بین فروشنده و خریدار و یک نسخه از آن امضا شود. باید به Atılım Sentetik تحویل داده شود.

با استفاده از چمن مصنوعی می توان از گزینه های عالی بهره برد و فضاهای زندگی خود را به موقعیت با کیفیت تری منتقل کرد! چه از چمن مصنوعی برای اهداف

ورزشی یا تزئینی استفاده کنید، مزیتی که در نتیجه به دست خواهید آورد بسیار زیاد است. چمن مصنوعی که در عرصه های مختلف زندگی انسان مورد استفاده

قرار می گیرد و یکی از گزینه های قابل توجه با این جنبه است. می تواند در صورت تقاضا مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، انتخاب چمن مورد استفاده باید با

دقت انجام شود. اگر انتخاب های موفقی در این انتخاب صورت نگیرد، نمی توان محصول مورد نظر را از چمن مورد استفاده در دراز مدت به دست آورد. اگر طرفدار

استفاده از چمن مصنوعی به منظور تغییر فضاهای زندگی و اطمینان از کیفیت هستید، می توانید با شرکت ما تماس بگیرید. به لطف دانش کارشناسان ما، شرکت

ما گزینه های ویژه ای را برای پاسخگویی به خواسته های شما ارائه می دهد. در کنار تمامی این امتیازات، لازم است به مزایایی که به لطف ویژگی های خاص

چمن مصنوعی به دست خواهید آورد نیز اشاره کرد.