از حوله پالتویی بزرگسال با الیافت خالص استفاده کنید

همانطور که در بالا ذکر شد، برخی از کارخانه ها نخ خود را برای حوله حمام می چرخانند، اگر این کار در کارخانه انجام شود، تولید کننده عدل های عظیم 500 پوندی 227 کیلوگرمی پنبه بالا یا متوسط با کیفیت متوسط را برای تبدیل به نخ دریافت می کند.

کیفیت حوله پالتویی بزرگسال بستگی به سازنده و کیفیت مواد اولیه حوله در تولید دارد.

این عدل ها توسط یک دستگاه خودکار Uniflock که کمی از بالای هر عدل جدا می شود، باز می شود و سپس می گذارد.

دستگاه بازکن Uniflock الیاف پنبه را با ضربات مکرر با هم مخلوط می کند تا ناخالصی ها از بین بروند یا فیلتر شوند این عدل ها حاوی ناخالصی های زیادی در پنبه خام هستند.

الیاف خالص تر از طریق لوله ها به یک واحد اختلاط دمیده می شوند که در آنجا پنبه قبل از چرخاندن با هم مخلوط می شود.

حوله های با کیفیت بالاتر از پنبه با الیاف استفاده می کنند که سه بار قبل از چرخاندن با هم مخلوط می شوند.

در برخی از کارخانه ها، پنبه را با پلی استر در طول این فرآیند مخلوط می کنند.

الیاف مخلوط سپس از طریق لوله‌ها به دستگاه‌های کاردینگ دمیده می‌شوند، جایی که استوانه‌های گردان با دندانه‌های سیمی برای صاف کردن الیاف استفاده می‌شوند و قبل از چرخیدن به حذف ناخالصی‌ها ادامه می‌دهند.

الیاف پنبه، در حالی که هنوز نخ نشده اند، برای آماده شدن برای ریسندگی به الیاف موازی تبدیل می شوند.

این الیاف موازی سپس به شکل یک برش یک طناب پیچ خورده از الیاف پنبه ای متراکم می شوند.

این برش‌ها به دستگاه دیگری فرستاده می‌شوند که در آن دوباره مخلوط می‌شوند و بین غلطک‌های دیگر برای صاف کردن فرستاده می‌شوند.

هدف نهایی الیاف بلند، مستقیم و موازی است زیرا نخ های قوی تری تولید می کنند.

نخ‌های قوی‌تر نیاز به پیچش کمتری دارند که نخ‌های قوی‌تری نیز تولید می‌کند، اما آنها را کمتر نرم و جذب می‌کند.